Zawód: trener. Jak połączyć pasję z pracą?

28-11-2018

Sposobów na zostanie trenerem jest wiele – od ukończenia AWF, przez studia na prywatnych uczelniach wyższych, aż po liczne kursy czy szkolenia trenerskie. To przyjemny zawód, szczególnie, kiedy sport jest pasją, a praca z ludźmi przyjemnością. Gdzie znaleźć pracę jako trener? Kto nim może zostać i jakie powinien mieć predyspozycje? Sprawdźmy!

Zacznijmy od tego, że w dzisiejszych czasach trenerem może zostać właściwie każdy i wcale nie musi mieć to dużego związku z branżą sportową. Spotykamy trenerów biznesu, trenerów finansowych, trenerów podrywu, a nawet trenerów życia. Aby jednak trzymać się tematyki sportowej, nie wystarczy bogate doświadczenie, ale niezbędna jest baza w postaci wiedzy. Tę można uzyskać kończąc szkoły, uczelnie wyższe, kursy stacjonarne lub online. Ich efektywność i poziom zależą od wielu czynników, ale przede wszystkim od tego, w jakim kierunku zamierza się pójść.

Jak podkreślają eksperci z serwisu Aplikuj.pl, praca w branży sportowej to nie tylko stanowiska trenerskie i instruktorskie. Istnieją stanowiska ściśle związane ze sportowymi eventami, które też pozwalają połączyć przyjemne z pożytecznym. Przyjrzymy się szerzej temu sektorowi zatrudnienia.

Trener sportowy

Trener sportowy – czyli kto?

Wybierając swoją ścieżkę edukacji i kariery zawodowej, warto sobie zdać sprawę z tego, jakie oferuje ona możliwości. A wariantów jest wiele. Oto najpopularniejsze specjalizacje trenerskie.

  • Trener wychowania fizycznego – można nim zostać po ukończeniu studiów na uczelni wyższej oraz kursu przygotowania pedagogicznego. Wuefista pracuje z dziećmi i młodzieżą, dlatego musi posiadać odpowiednie kompetencje. Podczas procesu nauki przyswajane są zagadnienia z zakresu anatomii, psychologii, biochemii, fizjologii człowieka, a także przedmiotów specjalistycznych – metodyki nauczania poszczególnych sportów, edukacji zdrowotnej czy teorii sportu. Niezbędne jest również odbycie praktyk w szkołach, a niejednokrotnie staży i dodatkowych kursów. Praca w tym zawodzie to ciągła nauka, skutkująca wychowywaniem przyszłych pokoleń sportowców, ale też zdrowego i świadomego społeczeństwa.
  • Trener sportów drużynowych – aby zostać trenerem drużyn sportowych, niezbędne jest uzyskanie odpowiednich licencji. Chcąc je otrzymać należy spełniać określone kryteria, szczególnie pod kątem posiadanego doświadczenia. Kursy i licencje to niezbędny krok, by móc spełniać się jako szkoleniowiec. Kluczowa jest też pasja, poparta ogromem wiedzy i konkretnymi predyspozycjami. Trener sportów drużynowych, np. piłki nożnej czy siatkówki, musi lubić współpracę, być dobrym liderem i wykazywać się cierpliwością. W zależności od posady i rodzaju sportu, w jakim się realizuje, różne są wymagania, zarobki i warunki zatrudnienia.
  • Trener sportów indywidualnych – podobnie jak w przypadku trenera sportów drużynowych, tu również niezbędne są odpowiednie kursy i licencje. Wiedzę można zdobyć podczas studiów, a także specjalistycznych szkoleń kształcących trenerów. Najczęściej trenerami sportów indywidualnych zostają byli zawodnicy oraz osoby ściśle związane z daną dyscypliną sportu. To duże ułatwienie, gdy zna się specyfikę danej dyscypliny od podszewki. W przypadku tej specjalności trenerskiej również można spotkać się z dużym zróżnicowaniem pod względem warunków zatrudnienia. Niejednokrotnie zdarza się, że na co dzień trener pracuje w szkole jako wuefista lub firmie na zupełnie innej posadzie, a następnie realizuje się popołudniami i weekendami jako trener sportów indywidualnych.
  • Trener personalny – to obecnie najpopularniejszy typ trenera. Kwalifikacje można zdobyć za sprawą kursów i szkoleń, a zatrudnienie w klubach fitness, siłowniach lub otwierając własną działalność gospodarczą. Wraz ze zmieniającą się świadomością społeczeństwa odnośnie zdrowego stylu życia i popularyzacją „bycia fit”, rośnie zapotrzebowanie na trenerów personalnych. Ci prowadzą nie tylko zajęcia indywidualne z klientami, ale także ćwiczenia grupowe, animacje sportowe czy pracują z podopiecznymi nad wprowadzeniem w ich życie zdrowych nawyków żywieniowych i odpowiedniej dawki ruchu. Niezbędny jest kontakt z ludźmi, a więc osoba taka oprócz wiedzy, musi mieć dobrze wypracowane kompetencje miękkie i umiejętności interpersonalne.

Trener personalny

Trener – gdzie jeszcze może realizować swoje pasje?

Zdobyte wykształcenie to jedno, a realizowanie się zawodowo to drugie. Uzyskałeś tytuł trenera, ale wciąż szukasz swojej ścieżki kariery? Warto wziąć pod uwagę inne możliwości, aniżeli wspomniane powyżej specjalności. Chcąc związać swoje życie zawodowe ze sportem, warto znaleźć takie zajęcie, w którym będziesz się spełniać. Jeśli masz predyspozycje organizacyjne, warto rozważyć opcję organizacji obozów sportowych albo uczestnictwo w nich jako instruktor lub trener. Innym rozwiązaniem jest organizacja eventów sportowych – konferencji branżowych, targów, szkoleń czy wydarzeń dla klubów sportowych. To niepodważalna szansa na rozwój i połączenie swoich umiejętności, wykształcenia oraz usposobienia.

Połączenie pasji i kariery zawodowej to niezwykła szansa na samorealizację w sferze zawodowej i osobistej. Warto słuchać własnych przekonań i dążyć do celu. Ukończenie studiów o specjalności trenerskiej lub różnego rodzaju kursów, to pierwszy krok ku byciu trenerem. Następnie niezbędne jest pogłębianie wiedzy, zdobywanie doświadczenia i poszerzanie własnych granic.

Zobacz również